header_documenten

Privacybeleid

Toepassing van dit privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mokum Schoonmaak verwerkt. Tot die personen horen onder meer de klanten, zakelijke contactpersonen en degenen die contact met Mokum Schoonmaak hebben gehad, bijvoorbeeld door het opvragen van en offerte via de website www.mokumschoonmaak.nl.

✦ Verantwoordelijkheid
Mokum Scboonmaak en Bedrijfsdiensten, gevestigd te (1046 BD) Amsterdam aan het Poortland nr. 226 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65502043 is verantwoordelijk voor de verwerking van de in het vorige artikel genoemde persoonsgegevens.

✦ Wat zijn persoonsgegevens?
In algemene zin zijn persoonsgegevens alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. Natuurlijk betreft het uw naam, geboortedatum, leeftijd, (mail)adres, maar ook gegevens als uw bankrekeningnummer, IP-adres en BSN behoren tot de persoonsgegevens.

✦ Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van de personen die direct of indirect contact met Mokum Schoonmaak hebben gehad. De gegevens krijgen we in de meeste gevallen rechtstreek van u wanneer u deze met ons deelt, bijvoorbeeld door het achterlaten van uw gegevens op ons contactformulier of wanneer u met ons belt. In voorkomende gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens van derden. Denk daarbij aan onze handelspartners aan wie u heeft aangegeven dat zij uw persoonsgegevens met derden mogen delen.

✦ Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
De gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van een door u met ons te sluiten overeenkomst bewaren wij gedurende de looptijd van die overeenkomst. In andere gevallen bewaren wij uw gegevens zolang als naar de aard van het (contact)formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, geldt een bewaartermijn van maximaal zeven jaar.

✦ Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

✦ Uitbrengen offerte en uitvoeren overeenkomst
De persoonsgegevens die wij van u verwerken hebben wij nodig voor het uitbrengen van een offerte en voor het uitvoeren van een met u te sluiten of gesloten overeenkomst. In voorkomende gevallen kunnen wij uw gegevens voorafgaand het sluiten van een overeenkomst of tijdens een lopende overeenkomst gebruiken om een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren.

✦ Het delen van uw persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens nooit met derden.

✦ Social Media
Wij maken gebruik van Twitter, Facebook en Instagram. Via deze social media kunt u contact met ons hebben. Met behulp van cookies kunnen wij u op deze media advertenties laten zien. Op basis van cookies kunnen wij u aanbiedingen doen die aansluiten bij uw surfgedrag. Ons klantenbestand delen wij nooit met de ondernemingen achter deze social media.

✦ Reviews en klantonderzoek
Op de website www.mokumschoonmaak.nl kunt u een review over ons bedrijf achterlaten. Daarbij moet u persoonsgegevens achterlaten. Het kan zijn dat we naar aanleiding van deze review contact met u willen opnemen. Als u al klant bij ons bent kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt voor het uitvoeren van een klantonderzoek.

✦ Telefoongesprekken
Wanneer wij dat bij aanvang van ons telefoongesprek aangeven, dan kan dat gesprek worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Het gesprek bewaren wij dan maximaal één maand. Ons gerechtvaardigd belang voor het bewaren van het telefoongesprek bestaat eruit dat wij onze dienstverlening op die manier kunnen verbeteren.

✦ Gegevens voor marketingdoeleinden en gepersonaliseerde advertenties
Als u klant bij Mokum Schoonmaak bent, of bent geweest, of u heeft uw interesse in onze dienstverlening
getoond, dan kan het zijn dat wij u graag producten en/of diensten willen aanbieden. Deze aanbiedingen
delen wij graag per e-mail, post en/of social media met u. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door u
getoonde interesse c.q. de (eerder) met u gesloten overeenkomst(en) in de afgelopen twee jaar.
Op basis van uw eerdere bezoeken aan de website www.mokumschoonmaak.nl kunnen wij, en door ons
ingeschakelde media-adviseurs advertenties aan u tonen op onze website en een advertentie van ons op
andere websites. Het tonen van deze advertenties is gebaseerd op uw eerdere bezoek van onze websites en
andere websites. Meer in het bijzonder wordt gebruik gemaakt van cookietechnieken waarbij uw zoek-,
koop- en surfgedrag worden verzameld. Die gegevens zijn gekoppeld aan het apparaat waarmee u de
websites bezoekt. De cookietechnieken kunnen alleen worden gebruikt wanneer u heeft aangegeven met
het gebruik van cookies in te stemmen.
Cookies zijn kleine tijdelijke tekstbestanden die op het medium van de bezoeker worden opgeslagen. Door
deze cookies wordt voorkomen dat bij herhaaldelijk bezoek van de website steeds weer dezelfde informatie
moet worden ingevoerd. Daarnaast ziet Mokum Schoonmaak aan de cookies hoe de website wordt
gebruikt en hoe wij die gebruiksvriendelijker kunnen maken. De cookies worden ook door ons gebruikt
voor marketingdoeleinden. Een voorbeeld daarvan is dat u reclame voor onze website kunt tegenkomen op
andere websites die u bezoekt. Als u niet wilt dat wij cookies voor deze doeleinden gebruiken dan kunt u
het gebruik van cookies uitschakelen. Het kan zijn dat onze site dan niet goed werkt. [OVERZICHT
COOKIES]
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij, Mokum Schoonmaak, doen er alles aan om uw persoonsgegevens veilig te houden. Vanwege de
veiligheid kunnen wij niet ingaan op de maatregelen die wij treffen. In algemene zin merken wij op dat de
gegevens alleen toegankelijk zijn voor onze medewerkers voor wie dat noodzakelijk is, dat wij investeren in
onze veiligheidsprocedures en systemen.
Wijziging van deze privacy policy
Het staat ons vrij om deze privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen. Op onze website vindt u altijd de
laatste versie van deze privacy policy. Wij raden u daarom aan om deze privacy policy met enige regelmaat
te bestuderen.
Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Wanneer u de door ons verwerkte persoonsgegevens in wilt zien, die wil laten veranderen, beperken,
verwijderen of overdragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Om uw identiteit te verifiëren zullen wij
u een verificatiebericht sturen waarop u dient te reageren. Wij werken graag aan uw verzoek(en) mee

Onze garanties

Nederlands sprekend personeel

Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers goed met onze klanten kunnen communiceren. Daarom werken wij werken uitsluitend met Nederlands sprekend personeel. Wij verstaan ons vak, letterlijk en figuurlijk!

Korte en efficiënte communicatielijnen

Korte en efficiënte communicatielijnen zijn cruciaal om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Daarom garanderen wij u één vaste aanspreekpartner.

Betrouwbaar personeel

Service en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel. Om deze reden screenen wij al onze schoonmaakmedewerkers jaarlijks op goed gedrag.

Regelmatige kwaliteitscontrole

Om de kwaliteit van de dienstverlening van onze werknemers te bewaken, voert ons management regelmatig onverwachte kwaliteitscontroles uit.