header_documenten

Disclaimer

Toepasselijkheid van deze disclaimer
Deze disclaimer geldt wanneer u de website www.mokumschoonmaak.nl bezoekt. U kunt deze disclaimer downloaden en opslaan [HYPERLINK] of uitprinten.

✦ Eigendom van de website
De website www.mokumschoonmaak.nl is eigendom van Mokum Schoonmaak en Bedrijfsdiensten, gevestigd te (1046 BD) Amsterdam aan het Poortland nr. 226 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65502043. Het btw-nummer van Mokum Schoonmaak is NL002180496B67.

✦ Belangrijke informatie over het bezoek aan deze website
Op onze website leest u algemene informatie, maar geen persoonlijk advies. Deze algemene informatie is niet gericht aan een specifieke onderneming of bedrijfstak en wij geven geen garantie op de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid daarvan. Vanzelfsprekend brengen wij wel graag een op maat gemaakt advies aan u uit.

✦ Verwijzingen naar derden
Voor zover wij op onze website verwijzen naar derden dan geldt dat wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de door deze derde verstrekte informatie.

✦ Auteursrechten
Alle informatie, logo’s, vormgeving en de huisstijl op en van onze website zijn eigendom van Mokum Schoonmaak. Daarop rust ons auteursrecht. Van voornoemde informatie mag u gebruik maken voor privédoeleinden. Voor zover u onze informatie op een openbaar toegankelijk medium gebruikt, dient u wel naar onze website te verwijzen en is het u niet toegestaan om onze teksten te wijzigen. Het commercieel gebruik van onze website of daarop gepubliceerde informatie is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

✦ Fouten op onze website
Wij doen er alles aan om de informatie op onze website zo betrouwbaar mogelijk te laten zijn. Het kan echter voorkomen dat informatie niet of niet meer klopt. In dat geval kunt u aan de onjuiste informatie geen rechten ontlenen en zijn wij niet voor eventuele fouten aansprakelijk.

✦ Aansprakelijkheid
Wij, Mokum Schoonmaak, en de aan ons verbonden (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor:
1. schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de daarop gepubliceerde informatie;
2. onjuistheden of onvolledigheden ter zake de informatie op deze website, waaronder in elk geval begrepen prijzen, kwaliteit van diensten en/of producten en de beschikbaarheid daarvan;
3. producten en/of diensten die door onze handelspartner(s) worden aangeboden.

Onze garanties

Nederlands sprekend personeel

Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers goed met onze klanten kunnen communiceren. Daarom werken wij werken uitsluitend met Nederlands sprekend personeel. Wij verstaan ons vak, letterlijk en figuurlijk!

Korte en efficiënte communicatielijnen

Korte en efficiënte communicatielijnen zijn cruciaal om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Daarom garanderen wij u één vaste aanspreekpartner.

Betrouwbaar personeel

Service en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel. Om deze reden screenen wij al onze schoonmaakmedewerkers jaarlijks op goed gedrag.

Regelmatige kwaliteitscontrole

Om de kwaliteit van de dienstverlening van onze werknemers te bewaken, voert ons management regelmatig onverwachte kwaliteitscontroles uit.